Nytænkning med patent!

Med baggrund i vores mangeårige erfaring med overvågning af køle- og fryseskabe har vi skabt en helt ny temperatursensor, der særligt imødekommer de seneste krav om jævnlig kalibrering.

Det specielle ved sensoren er et ultra tyndt kabel, lige så tyndt som et stykke kopipapir, der føres ind ved dørlisten og som fastgøres med magneter.  Når det er så tyndt, giver det ikke frostaflejringer selv ved ultrafrys ned til -196 gr C.

Fastgørelsen med magneter giver mulighed for at skifte hele sensorenheden på få minutter, og vi har derfor også udviklet en kalibreringskoncept, hvor sensoren automatisk bliver udskiftet med en ny DANAK akkrediteret sensor, lige så ofte som det er påkrævet.

At der tillige er indbygget dørkontakt i det tynde kabel, gør den bare endnu smartere. Så kan vi også med denne sensor bruge vores avancerede algoritmer, til at sikre, at der ikke kommer unødvendige alarmer.

Vi tillader os at kalde den Logit IQ Easy Mount.